wydłużanie kończyn

Nierówność kończyn dolnych jest poważną wadą, zaburzającą funkcjonowanie całego narządu ruchu. Skrócenie kończyny jest problemem nie tylko kosmetycznym, ale także psychologicznym. Wyrównanie za pomocą wkładki czy buta zmniejsza negatywne skutki statyczne, równocześnie ułatwia dostrzeganie tej wady przez otoczenie. Nierówność kończyn dolnych może być rzeczywista, spowodowana skróceniem lub wydłużeniem jednej z kończyn, oraz czynnościowa, spowodowana utrwalonymi przykurczami w stawach. Nierówność kończyn dolnych rzędu 1-1,5 cm obserwujemy u 5%-10% zdrowej populacji. Najważniejszym czynnikiem etiologicznym tej wady, występującym w około 40% przypadków są zmiany wrodzone.

Następstwem nierówności kończyn dolnych jest skośne ustawienie miednicy. Powoduje ono powstanie bocznego skrzywienia odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz zaburzenia funkcjonowania stawu biodrowego. Chory dla utrzymania równowagi ustawia stopę kończyny krótszej w maksymalnym zgięciu podeszwowym lub zgina kończynę dłuższą w stawie kolanowym i biodrowym. Nadmierne obciążenie stawu biodrowego wywołuje bóle, a w późniejszym wieku jest przyczyna rozwoju zmian zwyrodnieniowych stawu.

Przy skróceniu do 3 cm, wystarczające jest wyrównanie wkładką lub butem ortopedycznym. Przy większych skróceniach należy rozważyć leczenie operacyjne. Wyrównanie długości kończyn można osiągnąć poprzez: – zablokowanie rosnącej chrząstki wzrostowej kończyny dłuższej, – skrócenie kończyny dłuższej lub wydłużenie krótszej.

Według aktualnego stanu wiedzy wydłużenie krótszej kończyny jest korzystniejsze z następujących względów:
  1. operację przeprowadza się na chorej, a nie jak w przypadku skracania na zdrowej kończynie;
  2. podczas wydłużania możliwa jest równoczesna korekcja ewentualnych zniekształceń towarzyszących skróceniu kończyny;
  3. po wydłużeniu wzrost chorego nie ulega zmianie (przy skracaniu wzrost ulega obniżeniu);
  4. przez wydłużenie można bardziej zmniejszyć dużą różnicę w długości kończyn niż przy skracaniu;
  5. zablokowanie chrząstki wzrostowej nie pozwala na precyzyjne wyrównanie długości kończyn.

BLOG

najnowsze publikacje

Wszystko o wydłużaniu kończyn

Menu