LON

LON Wydłużanie ponad gwoździem śródszpikowym (ang. lengthening over a nail, LON) to procedura mająca na celu wydłużenie kości, które są krótsze niż normalnie wskutek urazu, zaburzeń wzrostu lub wady wrodzonej. Celem leczenia ubytków kostnych jest osiągnięcie kończyn równej długości. Jest to ważne nie tylko ze względów estetycznych, ale też czynnościowych.

Metoda wydłużania ponad gwoździem śródszpikowym została opracowana z myślą o skróceniu czasu stosowania stabilizacji zewnętrznej. Polega ona na tym, że oprócz stabilizatora zewnętrznego zamontowanego wokół kończyny w środkowej części kości zostaje umieszczony metalowy gwóźdź o niedużej średnicy. Druty i groty stabilizatora zewnętrznego zostają strategicznie umiejscowione w kości w taki sposób, by nie stykały się z gwoździem śródszpikowym. Po osiągnięciu pożądanej długości kości gwóźdź śródszpikowy jest blokowany przy użyciu śrub, aby zapobiec skracaniu kończyny, następnie stabilizator zewnętrzny można usunąć. Gwóźdź pozostający w jamie szpikowej stabilizuje kość w okresie przebudowy regeneratu kostnego w dojrzałą, twardą tkankę kostną. Dzięki obecności gwoździa możliwe jest usunięcie stabilizatora zewnętrznego znacznie wcześniej, niż byłoby to możliwe w przypadku użycia wyłącznie stabilizacji zewnętrznej.

Technika wydłużania ponad gwoździem śródszpikowym stanowiła duży krok naprzód. Jednak wraz z pojawieniem się nowoczesnych, teleskopowych gwoździ wydłużających napędzanych polem magnetycznym (Precice), znacznie straciła na znaczeniu. Dziś jest wykorzystywana głównie w tych krajach, gdzie system Precice nie jest dostępny.

Wszystko o wydłużaniu kończyn

Menu